...เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2557 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28-29 พ.ค.2557 เป็นต้นไป...สอบ N NET วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม..สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบซ่อม วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สนามสอบ กศน.เมืองนครพนม
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

..วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2556  สนามสอบโรงเรียน นครพนมวิทยาคม
PbrT10.jpg [582x800px] ฝากรูป
..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ติดต่อที่ครู กศน.ตำบล หรือ กศน.อ.เมืองนครพนม โทร 042-512119

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น